Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống hóa văn bản pháp luật về tài chính kế toán - thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
Tác giả: Huỳnh Văn Hoài, Lê Văn Chấn, ,
Mô tả vật lý: 921 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 343.03
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam . Quyển 1 /
Tác giả: Phan Đăng Nhật (chủ biên), Phan Lan Hương, Lê Thị Phượng (biên soạn),
Mô tả vật lý: 511tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049023729
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam . Quyển 2 /
Tác giả: Phan Đăng Nhật (chủ biên), Phan Lan Hương, Lê Thị Phượng (biên soạn),
Mô tả vật lý: 365tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049023729
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam . Quyển4 /
Tác giả: Phan Đăng Nhật (chủ biên), Phan Lan Hương, Lê Thị Phượng (biên soạn),
Mô tả vật lý: 646tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049023750
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam . Quyển 3 /
Tác giả: Phan Đăng Nhật (chủ biên), Phan Lan Hương, Lê Thị Phượng (biên soạn),
Mô tả vật lý: 219tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049023743
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ = Fundamentals of American Law : sách tham khảo /
Tác giả: Alan B, Morrison (chủ biên), , Bích Hằng (dịch), , , [và những người khác] , Lê Thị Thu (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 987tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản luật quốc tế phục vụ học tập, nghiên cứu môn giải quyết tranh chấp quốc tế /
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế /
Tác giả: Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn, ,
Mô tả vật lý: 349 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 341.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hệ thống các văn bản pháp quy hiện hành mới nhất về tài chính ngành Giáo dục đào tạo /
Tác giả: Hồ Ngọc Cẩn, Lê Minh, Hoàng Lan, ,
Mô tả vật lý: 962 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 344.076
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mạch sống của hương ước trong làng Việt Trung Bộ /
Tác giả: Nguyễn Hữu Thông,
Mô tả vật lý: 711tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786047001279
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn