Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung khu dân cư Long Tân A - Nhơn Trạch - Đồng Nai
Tác giả: Lê Văn Như Luật,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Luật sở hữu trí tuệ :
Tác giả: Nguyễn Ngọc Xuân Thảo,
Mô tả vật lý: 480tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 346.048
ISBN: 9786047319732
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo về du lịch - khách sạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tác giả: Lê Văn Luật,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hệ thống hóa văn bản pháp luật về tài chính kế toán - thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
Tác giả: Huỳnh Văn Hoài,
Mô tả vật lý: 921 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 343.03
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật kinh tế :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 526tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế /
Tác giả: Nguyễn Văn Luyện,
Mô tả vật lý: 349 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 341.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Luật kinh tế /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 526tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.07
ISBN: 9786049220340
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ = :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 987tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Những văn bản mới nhất về pháp luật kinh tế /
Tác giả: Lê Học Lâm,
Mô tả vật lý: 574tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 343.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hối phiếu và sự cần thiết xây dựng luật hối phiếu tại Việt Nam. /
Tác giả: Phan Anh Hải,
Mô tả vật lý: 19 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 346.096
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn