Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam /
Tác giả: Lê Thông,
Mô tả vật lý: 592tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp trong công tác quan hệ quốc tế tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM đến
Tác giả: Lê Trọng Thiên Hương,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Văn tế trong nghi lễ gia đình của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình /
Tác giả: Trần Bình,
Mô tả vật lý: 158tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049028113
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thanh toán quốc tế /
Tác giả: Lê Văn Tề,
Mô tả vật lý: 425 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật kinh tế :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 526tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế /
Tác giả: Nguyễn Văn Luyện,
Mô tả vật lý: 349 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Văn bản luật quốc tế phục vụ học tập, nghiên cứu môn giải quyết tranh chấp quốc tế /
Tác giả: Ngô Hữu Phước,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Luật kinh tế /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 526tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.07
ISBN: 9786049220340
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ /
Tác giả: Lê Văn Tư,
Mô tả vật lý: 556 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giải phẫu - sinh lý :
Tác giả: Nguyễn Văn Huy,
Mô tả vật lý: 404tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn