Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Thí nghim vi sinh vt hc thc phm /
Tác giả: Lê Văn Việt Mẫn,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Công ngh sn xut các sn phm t sa và thc ung.
Tác giả: Lê Văn Việt Mẫn,
Mô tả vật lý: 298 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 663
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công ngh sn xut rưu vang /
Tác giả: Lê Văn Việt Mẫn,
Mô tả vật lý: 438tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 663.2
ISBN: 9786047348503
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Công ngh sn xut rưu vang /
Tác giả: Lê Văn Việt Mẫn,
Mô tả vật lý: 438 tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 663.2
ISBN: 9786047348503
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình công ngh sn xut các sn phm t sa và thc ung pha chế.
Tác giả: LêVăn Việt Mẫn,
Mô tả vật lý: 286tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 663
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công ngh chế biến thc phm /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1020 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 9786047366323
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công ngh chế biến thc phm /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1020 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công ngh chế biến rau trái.
Tác giả: Tôn Nữ Minh Nguyệt,
Mô tả vật lý: 580tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công ngh chế biến rau trái.
Tác giả: Tôn Nữ Minh Nguyệt,
Mô tả vật lý: 580tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công ngh chế biến thc phm /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1019 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn