Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cao ốc văn phòng waseco /
Tác giả: Lê Xuân Mạnh,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Lê Xuân Mạnh,
Mô tả vật lý: 153 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Gom cụm không gian con dựa vào ràng buộc /
Tác giả: Lê Xuân Mạnh,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xã hội học /
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa,
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà :
Tác giả: Durơnátgiư V, A,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn