Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Một số tục làm Mụ của người Mường vùng Mường Lang (Phú Yên - Sơn La) : Tập 2 /
Tác giả: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn (chủ biên),
Mô tả vật lý: 462tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786045395943
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tang ma của người Thái: Quy trình nghi lễ để tạo cuộc sống mới cho người chết : Trường hợp người
Tác giả: Lò Xuân Dừa,
Mô tả vật lý: 362tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786047867653
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Một số bài mo trong đám tang người Thái Phù Yên (Sơn La) /
Tác giả: Lò Xuân Dừa, ,
Mô tả vật lý: 416tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786047849345
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lễ tang họ Bản Tặt. Quyển 2 /
Tác giả: Lò Xuân Dừa,
Mô tả vật lý: 503tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786045015513
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lễ tang họ Bản Tặt. Quyển 1 /
Tác giả: Lò Xuân Dừa,
Mô tả vật lý: 687tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786045015506
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lễ hội khai hạ, chơi hang vàng bản Mỏ xã Tân lang /
Tác giả: Lò Xuân Dừa (sưu tầm, nghiên cứu),
Mô tả vật lý: 157tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 9786047867769
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn