Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Các văn bản pháp quy hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo, ,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 18 cm
Ký hiệu phân loại: 344.033
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo khối kinh tế -
Tác giả: Phạm Đức Hiệp, Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đại học chính quy đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường
Tác giả: Huỳnh Minh Tuấn, Hồ Đức Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình Công nghệ lên men /
Tác giả: Lương Đức Phẩm, ,
Mô tả vật lý: 251tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm /
Tác giả: Phạm Minh Nhựt, Bùi Đức Chí Thiện, ,
Mô tả vật lý: 46 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T. 3 - Các quá trình hóa học trong công nghệ môi
Tác giả: Lương Đức Phẩm Tổng chủ biên, , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 512tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T.2- Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi
Tác giả: Lương Đức Phẩm, Đinh Thị Kim Nhung, Trần Cẩm Vân,
Mô tả vật lý: 571tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T.4 - Mô hình hóa các quá trình thiết bị công nghệ
Tác giả: Lương Đức Phẩm, Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải,
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T1- Sinh thái học và môi trường /
Tác giả: Lương Đức Phẩm, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 464tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế ktx trường cao đẳng sư phạm đồng tháp /
Tác giả: Trần Lê Vũ, Nguyễn Văn Giang giáo viên hướng dẫn, Lương Đức Long giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 184 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn