Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngành Quản
Tác giả: Trần Ngọc Anh Thy, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa kế toán - tài chính - ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa về chất lượng dịch vụ
Tác giả: Lương Ngọc Long, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại các
Tác giả: Trương Thị Ngọc Hân, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại chi cục
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Yến, Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hài lòng của khách hàng hưởng lương hưu trí (BHXH) sử dụng dịch vụ chi trả lương hưu qua
Tác giả: Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đo lường sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận
Tác giả: Hoàng Thị Minh Ngọc, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đo lường sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng về chất lượng dịch vụ đào tạo tại
Tác giả: Lương Thanh Triều, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Bình
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thế, Lương Đức Long (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 160tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn