Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Điều khiển tối ưu hệ thống tay máy truyền tải /
Tác giả: Lương Văn Lăng,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Quản trị kinh doanh
Tác giả: Trần Hồng Nhựt Minh,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở tự động :
Tác giả: Lương Văn Lăng,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở tự động /
Tác giả: Lương Văn Lăng,
Mô tả vật lý: 261 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo tác động đến sự hài lòng của sinh viên trường đại học Dân
Tác giả: Nguyễn Thị Duân,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo khối kinh tế -
Tác giả: Phạm Đức Hiệp,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Văn quan làng Tuyên Quang /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 463tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049693809
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn