Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Đào tạo nguồn nhân lực ngành in tại tp Hồ Chí Minh đến năm 2020 /
Tác giả: Võ Thị Ngọc Thùy,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn