Trang 1 trong 76 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích họat động tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Sài Gòn và một số biện pháp nâng
Tác giả: TS, Lưu Thanh Tâm giáo viên hướng dẫn, Phạm Ngọc Trinh, ,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa về chất lượng dịch vụ tuyên truyền
Tác giả: Lê Thành Đại, Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tại
Tác giả: Lưu Thanh Tâm giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Quang Lợi, ,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu tình hình áp dụng bộ tiêu chuẩn về quản trị chất lượng ISO 9000 trong các doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Anh Kiệt, Lưu Thanh Tâm giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 39 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 389.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu
Tác giả: Hoàng Nguyên Phương, Lưu Thanh Tâm(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng khai thác tại bưu cục khai thác bưu kiện - trung tâm
Tác giả: Lưu Thanh Tâm giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Kim Phượng, ,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu
Tác giả: Phạm Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lưu Thanh Tâm giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại chi cục
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Yến, Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích thực trạng và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của CTCP sản xuất và kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Thái Thịnh, Lưu Thanh Tâm (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Quản trị kinh doanh
Tác giả: Trần Hồng Nhựt Minh, Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn