Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Cơ học máy :
Tác giả: Lại Khắc Liễm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ học máy /
Tác giả: Lại Khắc Liễm,
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bài tập cơ học máy /
Tác giả: Lại Khắc Liễm,
Mô tả vật lý: 153tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 621.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ học máy :
Tác giả: Lại Khắc Liễm,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn