Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Phát triển hoạt động Marketing-mix cho sản phẩm mũ bảo hiểm của công ty TNHH nhựa Chí Thành đến 2020
Tác giả: Lại Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 81tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty CP Tiếp Vận Tâm Cảng Cát Lái /
Tác giả: Lê Minh Đức,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn