Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Cơ học kết cấu :
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 183 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ổn định công trình /
Tác giả: Đỗ Văn Bình,
Mô tả vật lý: 292 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ học kết cấu .
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 324 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ học kết cấu.
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cách sử dụng ngôn ngữ ma trận trong lý thuyết tính hệ thanh /
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ học kết cấu .
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 264 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bài tập cơ học kết cấu.
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bài tập cơ học kết cấu.
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ổn định công trình /
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 291tr. , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ học kết cấu.
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 219 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn