Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình Tâm lý hc tiu hc :
Tác giả: Bùi Văn Huệ,
Mô tả vật lý: 266 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 372.019
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp nâng cao tính minh bch thông tin trên báo cáo tài chính ca các công ty niêm yết trên th
Tác giả: Nguyễn Thị Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Văn hc dân gian Ninh Bình.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 463tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045395844
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Văn hc dân gian Ninh Bình.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 447tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045395851
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đa danh trong phương ngôn tc ng-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071201
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca ngưi dân khi s dng dch v hành chính công ti y ban
Tác giả: Nguyễn Thảo Ngọc,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đa danh trong phương ngôn tc ng-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 443tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071218
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Văn hc dân gian Ninh Bình.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 463tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045395820
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đa danh trong phương ngôn tc ng-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071225
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đa danh trong phương ngôn tc ng-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 474tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071232
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn