Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị
Tác giả: Nguyễn Thị Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban
Tác giả: Nguyễn Thảo Ngọc,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071225
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071201
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 443tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071218
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn học dân gian Ninh Bình.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 463tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045395820
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn học dân gian Ninh Bình.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 463tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045395844
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn học dân gian Ninh Bình.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 447tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045395851
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Tâm lý học tiểu học :
Tác giả: Bùi Văn Huệ,
Mô tả vật lý: 266 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 372.019
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 474tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071232
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH