Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Hp tuyn văn hc Nht Bn :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 649tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 895.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Thiết kế Website môn lp trình mng 1 vi Servlet và JSP /
Tác giả: Mai Kỷ Tuyên,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng k thut vin thám đánh giá ô nhim sông Th Vi do hot đng hàng hi và công nghip /
Tác giả: Mai Thị Thanh Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát và so sánh kh năng tiết enzyme ngoi bào và ký sinh tuyến trùng ca mt s chng nm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Hạnh,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kỷ yếu Hi tho khoa hc Hip đnh đi tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương thách thc mi trong thương
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 385tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 382.919
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thiết kế website môn lp trình mng 1 vi Servlet và JSP /
Tác giả: Mai Kỷ Tuyên,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn