Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế website môn lập trình mạng 1 với Servlet và JSP /
Tác giả: Mai Kỷ Tuyên,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng kỹ thuật viễn thám đánh giá ô nhiễm sông Thị Vải do hoạt động hàng hải và công nghiệp /
Tác giả: Mai Thị Thanh Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế Website môn lập trình mạng 1 với Servlet và JSP /
Tác giả: Mai Kỷ Tuyên,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương thách thức mới trong thương
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 385tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 382.919
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát và so sánh khả năng tiết enzyme ngoại bào và ký sinh tuyến trùng của một số chủng nấm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Hạnh,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hợp tuyển văn học Nhật Bản :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 649tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 895.6
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH