Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu quá trình xử lý Enzym để nâng cao hiệu suất trích ly và phân tích khả năng kháng oxy hóa
Tác giả: Phạm Thị Thanh Tuyền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hành vi mua sách kinh tế qua mạng trực tuyến của khách hàng nhằm phát triển thương mại
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.834
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đóng góp vào chiến lược xuất khẩu gạo của chi nhánh tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) tại
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tuyền,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng phần mềm Catia trong quá trình thiết kế sản phẩm và lập trình gia công khuôn mẫu /
Tác giả: Lê Hoàng Ngọc Tú,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng kỹ thuật viễn thám đánh giá ô nhiễm sông Thị Vải do hoạt động hàng hải và công nghiệp /
Tác giả: Mai Thị Thanh Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn