Trang 1 trong 55 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá tnh phẩm xây lắp tại Công ty TNHH dịch vụ xây dựng kỹ
Tác giả: Trần Hồng Thiên Duyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số các giải pháp nâng cao hiệu quả quản tri nhân sự tại công ty TNHH Xây Dựng - TM Thanh /
Tác giả: Phạm Phi Yên,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự i lòng của người nộp thuế đối với cải cách thủ tục nh chính thuế
Tác giả: Cao Thị Mai Hiên,
Mô tả vật lý: 113 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng thanh khoản tại các ngân ng thương mại Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kế toán tài chính.
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính phần 1 /
Tác giả: Dương Thị Hà Mai Trâm,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân ng để vay tiêu dùng của khách ng cá nhân trên
Tác giả: Phan Hà Trung Duy,
Mô tả vật lý: 145tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kế toán tài chính phần 3 /
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 140tr . ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính phần 2 /
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế quận 9, Tnh
Tác giả: Ngô Thị Thanh Hảo,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn