Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Kỹ thuật màng :
Tác giả: Mai Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 515tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 660.28424
ISBN: 9786047370252
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu /
Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn,
Mô tả vật lý: 258 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật /
Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 511.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn