Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Mastering Machine Learning with Python in Six Steps :
Tác giả: Swamynathan Manohar,
Mô tả vật lý: 469tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 9781484249468
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Machine Learning with TensorFlow /
Tác giả: Swamynathan Manohar,
Mô tả vật lý: 274tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn