Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Lecture notes,
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (318 pages)
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 1118344812
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sống có mục đích /
Tác giả: McKayMatthew,
Mô tả vật lý: 294tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 170.44
ISBN: 9786047418466
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mind and emotions :
Tác giả: McKay Matthew, ,
Mô tả vật lý: vi, 190 p. :, ill. ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.891425
ISBN: 9781608820153 (pbk.) :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Acceptance and commitment therapy for interpersonal problems :
Tác giả: McKay Matthew, ,
Mô tả vật lý: vi, 204 p.
Ký hiệu phân loại: 616.8914
ISBN: 9781608822898
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thoughts & feelings
Tác giả: McKay Matthew, ,
Mô tả vật lý: xii, 295 p.
Ký hiệu phân loại: 616.89/1425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn