Trang 1 trong 65 kết quả
Sắp xếp theo
Microsoft Excel 7.0 for Windows 95 /
Tác giả: Microsoft Corporation,
Mô tả vật lý: 238 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Unix Application Migration Guide /
Tác giả: Microsoft Corporation,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0735618380
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Writing Interoperable Web Services :
Tác giả: Microsoft Corporation,
Mô tả vật lý: 130 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN: 0735618445
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A+ certification training kit /
Tác giả: Microsoft Corporation,
Mô tả vật lý: 654 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0735611092
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Learn Microsoft Visual C# 2010
Tác giả: Mueller John,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxv, 364 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0735657726
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MCPD 70-518 exam ref
Tác giả: Northrup Anthony,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 316 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.1076
ISBN: 9780735657236
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Security+ certification training kit
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microsoft SQL Server 7.0 system administration training kit /
Tác giả: Microsoft Corporation,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 1572318279
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Desktop applications with Microsoft Visual C++ 6.0 :
Tác giả: Microsoft Corporation,
Mô tả vật lý: 685 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0735607958
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Developing Microsoft Media Foundation applications
Tác giả: Polinger Anton, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxii, 359 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 006.776
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn