Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu những lợi ích giữa thầu chính và thầu phụ trong các công trình giao thông trên địa bàn
Tác giả: Trịnh Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 175tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 9786045371657
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nhận dạng các nhân tố rủi ro và thuận lợi của doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tham gia xây dựng công
Tác giả: Võ Thanh Long,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi /
Tác giả: Nguyễn Văn Cung,
Mô tả vật lý: 196tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 627.4
ISBN: 9786048276962
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hải Phòng thành Hoàng và lễ phẩm /
Tác giả: Ngô Đăng Lợi,
Mô tả vật lý: 290tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786049172311
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn