Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế công ty xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu /
Tác giả: Ngô Hiếu Trung,
Mô tả vật lý: 204tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu về vè các lái và vè các lái trên con đường giao thương ven biển ở các tỉnh Nam Trung Bộ /
Tác giả: Ngô Văn Ban,
Mô tả vật lý: 296tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045371787
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phát triển hệ thống chia sẻ media trực tuyến với Visual Studio Team System /
Tác giả: Lê Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
The consequences of employee's stress at fin company, Viet Nam /
Tác giả: Ngo Trung Hieu,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 158.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu áp dụng mô hình 5s nâng cao môi trường làm việc hiệu quả tại công ty TNHH MTV Văn Tiến
Tác giả: Ngô Tấn Bình,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trạm biến áp 110KV/22KV Phụng Hiệp - Hậu Giang /
Tác giả: Hồ Phạm Hiếu Trung,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đột phá kinh tế ở Trung Quốc (1978-2008) /
Tác giả: Ngô Hiểu Ba,
Mô tả vật lý: 202tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 330.951
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế cung cấp điện cho xí nghiệp may Việt Long /
Tác giả: Ngô Hiếu Trung,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu những nhân tố dẫn tới rủi ro trong đấu thầu xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả trúng thầu /
Tác giả: Huỳnh Ngọc Hiệp,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 692.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn