Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát ảnh hưởng của một số loại phân bón lên tính chất đất và sự sinh trưởng, phát triển của cải
Tác giả: Ngô Nhật Phát,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Trường điện từ /
Tác giả: Ngô Nhật Ảnh,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 530.141
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Trường điện từ /
Tác giả: Ngô Nhật Ảnh,
Mô tả vật lý: 364tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530.141
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương
Tác giả: Lê Thị Tuyết Mai,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Trường điện từ :
Tác giả: Ngô Nhật Ảnh,
Mô tả vật lý: 350 tr. ; , 18 cm
Ký hiệu phân loại: 530.141
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Viện Công nghệ Việt - Nhật đối với chất lượng
Tác giả: Ngọ Văn Thủy,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Trường điện từ /
Tác giả: Ngô Nhật Ảnh,
Mô tả vật lý: 399 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 530.141
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lễ hội ngắm hoa anh đào Nhật Bản dưới góc nhìn của văn hóa ứng xử /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn