Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát ảnh hưởng của một số loại phân bón lên tính chất đất và sự sinh trưởng, phát triển của cải
Tác giả: Ngô Nhật Phát, Bùi Văn Thế Vinh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Trường điện từ /
Tác giả: Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 530.141
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Trường điện từ /
Tác giả: Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ, ,
Mô tả vật lý: 364tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530.141
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn