Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố tác động đến việc vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại Việt Nam theo chuẩn mực kế
Tác giả: Ngô Thị Minh Triết,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn