Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Lập trình với PLC S7 1200 và S7 1500 /
Tác giả: Ngô Văn Thuyên,
Mô tả vật lý: 414tr. : , Minh họa ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN: 9786046482307
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài liệu tham khảo lập trình PLC allen bradley /
Tác giả: Ngô Văn Thuyên,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN: 9786047356584
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình thực tập điều khiển lập trình /
Tác giả: Ngô Văn Thuyên,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 9786047344659
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập trình PLC S7 1200 và S7 1500 /
Tác giả: Ngô Văn Thuyên,
Mô tả vật lý: 414 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN: 9786046482307
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn