Trang 1 trong 64 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của một số độc chất kim loại nặng (Cd2+, Hg 2+) lên quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Ảnh hưởng giá xăng dầu 2009 - 2015 đến nguồn thu ngân sách Việt Nam /
Tác giả: Ngô Ngọc Nguyên Thảo, Nguyễn Thị Kim Nhung, Ngô Thị Kim Anh, Trịnh Xuân Hưng (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải nhà máy chế biến tinh bột khoai mì công ty TNHH Tân Trường
Tác giả: Trần Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Thiệp (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Quy trình kiểm toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán năm được áp dụng tại Cty
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ánh , Trịnh Xuân Hưng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng quyết định sử dụng dịch vụ truyền hình tương tác của người sử dụng
Tác giả: Lại Hùng Lương, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 384.55
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy chế biến còn 3 triệu lít / năm công ty tnhh an
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng, Phan Đình Xuân Vinh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hướng dẫn thực hành kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản công nợ trong các doanh nghiệp
Tác giả: Võ Văn Nhị (chủ biên), Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng,
Mô tả vật lý: 226tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết tiền tệ - ngân hàng /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng, ,
Mô tả vật lý: 567 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của người lao động trong công việc tại công ty cổ phần nhựa
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng Minh, Nguyễn Văn Trãi (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu bài toán cực tiểu chi phí tái điều độ khi giải quyết tắc nghẽn trong thị trường điện /
Tác giả: Phạm Ngọc Hiệp, Nguyễn Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7932
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn