Trang 1 trong 12351 kết quả
Sắp xếp theo
Sổ tay từ vựng thương mại quốc tế mậu dịch Hoa -Việt /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thế,
Mô tả vật lý: 408 tr. ; , 18 cm
Ký hiệu phân loại: 382.195
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Marketing tại chi nhánh Vinatea Tp.HCM /
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trạm biến áp 220/110/20 KV. /
Tác giả: Nguyễn Minh Nhật,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hệ thống tổng đài EWSD /
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3886
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mạng số liên kết dịch vụ ISDN /
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng,
Mô tả vật lý: 275 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết mạch :
Tác giả: Nguyễn Quân,
Mô tả vật lý: 356 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 621.319201
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Microsoft Access 2000 lập trình và ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 1079 tr. ; , 15 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý CONTAINER /
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 153 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kinh tế học vi mô /
Tác giả: Nguyễn Hồng Giáp,
Mô tả vật lý: 264 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bài học cắt may :
Tác giả: Nguyễn Duy Cẩm Vân,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 746.92
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn