Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế khách sn Hng Vy /
Tác giả: Lê Đình Tú,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Văn hóa dân gian Thanh Ba /
Tác giả: Nguyễn Đình Vy,
Mô tả vật lý: 337tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045000991
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kinh tế tài nguyên môi trưng /
Tác giả: Lê Ngọc Uyển,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Kế toán bán hàng và xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty TNHH TMDV Song Hành /
Tác giả: Vy Thị Kim Trinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến hành vi gian ln thuế giá tr gia tăng ca các doanh nghip va và nh
Tác giả: Phạm Tiểu Vy,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2714
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu x lý nưc thi h gia đình bng công ngh bãi lc kết hp canh tác rau sch quy mô h
Tác giả: Nguyễn Vy Khanh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Hưng dn đ án môn hc đng cơ đt trong /
Tác giả: Văn Thị Bông,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quá trình trích ly tinh du Bch đàn trng (Eucalyptus
Tác giả: Nguyễn Trịnh Nhật Vy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quá trình trích ly tinh du bch đàn trng (eucalyptus
Tác giả: Nguyễn Trịnh Nhật Vy,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình lp đnh mc xây dng /
Tác giả: Nguyễn Bá Vỵ,
Mô tả vật lý: 185tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 692.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn