Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong /
Tác giả: Văn Thị Bông,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn