Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Kinh tế tài nguyên môi trường /
Tác giả: Lê Ngọc Uyển,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu xử lý nước thải hộ gia đình bằng công nghệ bãi lọc kết hợp canh tác rau sạch quy mô hộ
Tác giả: Nguyễn Vy Khanh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly tinh dầu Bạch đàn trắng (Eucalyptus
Tác giả: Nguyễn Trịnh Nhật Vy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Song Hành /
Tác giả: Vy Thị Kim Trinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong /
Tác giả: Văn Thị Bông,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly tinh dầu bạch đàn trắng (eucalyptus
Tác giả: Nguyễn Trịnh Nhật Vy,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế khách sạn Hồng Vy /
Tác giả: Lê Đình Tú,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tác giả: Phạm Tiểu Vy,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2714
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Văn hóa dân gian Thanh Ba /
Tác giả: Nguyễn Đình Vy,
Mô tả vật lý: 337tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045000991
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình lập định mức xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Bá Vỵ,
Mô tả vật lý: 185tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 692.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn