Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế khách sạn Hồng Vy /
Tác giả: Lê Đình Tú,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH AIKIBI Việt Nam Quý 1/2017 /
Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tác giả: Phạm Tiểu Vy,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2714
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu xử lý nước thải hộ gia đình bằng công nghệ bãi lọc dòng chảy ngang kết hợp canh tác rau
Tác giả: Nguyễn Vy Khanh,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm /
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kinh tế tài nguyên môi trường /
Tác giả: Lê Ngọc Uyển,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.7
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Song Hành /
Tác giả: Vy Thị Kim Trinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Văn hóa ẩm thực đất Tổ /
Tác giả: Nguyễn Đình Vỵ,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786045003565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa dân gian Thanh Ba /
Tác giả: Nguyễn Đình Vy,
Mô tả vật lý: 337tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045000991
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình lập định mức xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Bá Vỵ,
Mô tả vật lý: 185tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong /
Tác giả: Văn Thị Bông,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH