Trang 1 trong 69 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP quân đội, chi nhánh
Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Phúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư đông thuận /
Tác giả: Nguyễn Quốc Phong,
Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH nhôm Đông Phong /
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trung tâm tự động giám sát điều khiển nhiệt độ các phòng thí nghiệm khoa điện-điện tử /
Tác giả: Nguyễn Đức Hải,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động và đánh giá hiệu năng của thiết bị meida gateway
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế và thi công hệ thống điều khiển động cơ /
Tác giả: Trần Nguyễn Trùng Phong,
Mô tả vật lý: 104 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt Nam thời hậu kỳ WTO /
Tác giả: Nguyễn Đông Phong,
Mô tả vật lý: 305 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu nguyên nhân gây lũ - lụt và phân tích hiện trạng các giải pháp phòng, tránh lũ - lụt ở tỉnh
Tác giả: Đặng Thủy Tiên,
Mô tả vật lý: 145tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ca dao, câu đố, đồng dao, tục ngữ và trò chơi dân gian dân tộc Tà Ôi /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 267tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045003701
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phong tục - tín ngưỡng dân gian làng biển Đông Tác /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786047900937
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH