Trang 1 trong 69 kết quả
Sắp xếp theo
Mạch báo động dùng tia hồng ngoại /
Tác giả: Nguyễn Trung Phong,
Mô tả vật lý: 46 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mạch tự động trả lời điện thoại /
Tác giả: Nguyễn Hồng Phong,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.38215
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hoạt động tín dụng, những rủi ro và hướng khắc phục rủi ro tại Ngân Hàng nông nghiệp và
Tác giả: Th, S nguyễn Hùynh Tứ Ly,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Nguyễn Quốc Phong,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư đông thuận /
Tác giả: Nguyễn Quốc Phong,
Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Mai Hà San,
Mô tả vật lý: 59 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng scada mô phỏng quá trình sản xuất nước đóng chay aquafina /
Tác giả: Lê Pavel,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mô phỏng ổn định động hệ thống điện /
Tác giả: Nguyễn Hùng,
Mô tả vật lý: 18 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3191
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế KTX trường CĐSP Đồng Tháp /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phong,
Mô tả vật lý: 223 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bài tập dao động kỹ thuật /
Tác giả: Nguyễn Văn Khang,
Mô tả vật lý: 228 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.3
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH