Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện quy trình đón tiếp và phục vụ khách của bộ phận lễ tân (Khách sạn Continental). /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở nông nghiệp và phát
Tác giả: Nguyễn Hải Đăng,
Mô tả vật lý: 116tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.61
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 143tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 145tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN: 9786049221828
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 315tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thanh toán quốc tế /
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn,
Mô tả vật lý: 379tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xe điều khiển bằng bluetooth /
Tác giả: Dương Hải Đăng,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.2220285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tiền tệ ngân hàng /
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn,
Mô tả vật lý: 355tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài chính kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước /
Tác giả: Phạm Văn Đăng,
Mô tả vật lý: 280 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tiền tệ ngân hàng /
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn,
Mô tả vật lý: 333 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn