Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu nguyên nhân gây lũ - lụt và phân tích hiện trạng các giải pháp phòng, tránh lũ - lụt ở tỉnh
Tác giả: Đặng Thủy Tiên, Trịnh Hoàng Ngạn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 145tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Asessment of customer loyalty in the supermarket Co.opmart /
Tác giả: Dang Dinh Tien, Nguyen Ngoc Thuy (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn