Trang 1 trong 47 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hin trng x lý nưc thi ngành khoai mì ti các doanh nghip va và nh trên đa bàn
Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng, Đặng Viết Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Vn đ "ph n mua vui" trong thi k Nht Bn đô h Triu Tiên (1910 - 1945) và nhng vn đ tn
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Nhả Thy, Nguyễn Đăng Khoa(GVHD),
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 327.5195052
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu ng dng biến đi wavelet trong phân tích và ưc lưng các tham s mô hình lưu lưng đa
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban (chủ trì), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tìm hiu nguyên nhân gây lũ - lt và phân tích hin trng các gii pháp phòng, tránh lũ - lt tnh
Tác giả: Đặng Thủy Tiên, Trịnh Hoàng Ngạn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 145tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến quyết đnh mua thiết b phòng thí nghim phc v dy hc các trưng CĐ-ĐH
Tác giả: Nguyễn Đăng Tiến, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 117tr ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin công tác qun lý nguyên vt liu nhp khu đ sn xut hàng xut khu ti cc hi quan
Tác giả: Tăng Tiến Dương, Đặng Thanh Vũ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 127tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 382.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thc trng và gii pháp nâng cao hiu qu quy trình giao nhn hàng hóa xut khu bng đưng bin ti
Tác giả: Đặng Nguyễn Lưu Ân , Gs, Võ Thanh Thu (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hưng dn thc hành coreldraw 8 /
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài,
Mô tả vật lý: 1003tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình MCSE SQL server 6.5 Qun tr và h điu hành. Tp 1 /
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài,
Mô tả vật lý: 711 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn