Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Hc mt đng làm mt no /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đông,
Mô tả vật lý: 182tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 9786045644706 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế cung cp đin trung tâm công ngh thi trang trưng cao đng Công Ngh Dt May Thi Trang
Tác giả: Nguyễn Lâm Tiến,
Mô tả vật lý: 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti trưng Cao đng ngh quc tế Vabis Hng Lam /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tiến,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
K thut đo lưng kim tra trong chế to cơ khí :
Tác giả: Nguyễn Tiến Thọ,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.80287
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn