Trang 1 trong 118 kết quả
Sắp xếp theo
Xác định ký chủ và đánh giá hiệu quả diệt sâu của một số chủng tuyến trùng EPN /
Tác giả: Lê Thị Tiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 632.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Factors influence online shopping intentions.nhommua.com - a case study /
Tác giả: Dang Thi Thu Yen,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hệ thống tổng đài EWSD /
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3886
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Application of Qos in Designing Network ứng dụng kỹ thuật chất lượng dịch vụ vào thiết kế mạng /
Tác giả: Trương Thị Mỹ Dung,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Employee motivation implementation at Phu My fertilizer and chemicals plant :
Tác giả: Nguyen Hai Dang,
Mô tả vật lý: 27tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên tại Trường đại học
Tác giả: Nguyễn Đặng Khoa,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế cung cấp điện trung tâm anh ngữ Việt Mỹ /
Tác giả: Trần Thanh Sơn,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế tối ưu phanh lưu chất từ biến xét đến các hình dạng khác nhau của vỏ phanh /
Tác giả: Phòng Cún Pẩu,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 629.246
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Vấn đề "phụ nữ mua vui" trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Triều Tiên (1910 - 1945) và những vấn đề tồn
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Nhả Thy,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 327.5195052
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn