Trang 1 trong 95 kết quả
Sắp xếp theo
Ph lc :
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty c phn dưc phm Anh Đức /
Tác giả: Nguyễn Thành Thơ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hin th thông tin bng quang báo qua máy vi tính /
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi công ty Vinacafe - KCN Biên Hòa I - Đng Nai /
Tác giả: Nguyễn Đức Cảnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến vic phát trin cht lưng dch v logistics ti công ty c phn dch v
Tác giả: Đỗ Đức Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chế to mô hình máy đc l t đng bt ph nông nghip /
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến đng lc tp luyn ca võ sinh ti các câu lc b võ thut thuc
Tác giả: Nguyễn Hồng Sang,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 370.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s kiến ngh v ti xâm phm tình dc tr em /
Tác giả: Quách Hồng Niệm,
Mô tả vật lý: 30tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 344.0327
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Mch đin thc dng /
Tác giả: Nguyễn Đúc Ánh,
Mô tả vật lý: 324 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nhng k năng căn bn và ng dng cho ngưi mi tp làm quen máy vi tính.
Tác giả: Nguyễn Minh,
Mô tả vật lý: 289 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn