Trang 1 trong 79 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận bàn của nhà hàng Vườn Xưa tại resort
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư 21-41 tản đà phường 10 quận 5 tp.hcm /
Tác giả: Cao Lê Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đo lường mức độ hài lòng của bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú đối với chất lượng dịch vụ tại bệnh
Tác giả: Nguyễn Trần Duy Đức,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học /
Tác giả: Nguyễn Đức Chính,
Mô tả vật lý: 559 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 378.01
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển chất lượng dịch vụ logistics tại công ty cổ phần dịch vụ
Tác giả: Đỗ Đức Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Công nghệ vi sinh vật.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 291 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 660.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ vi sinh vật.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 660.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế giám sát chất lượng không khí sử dụng sóng Zigbee /
Tác giả: Trần Đức Danh,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Công nghệ vi sinh.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 240 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 660.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn