Trang 1 trong 79 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chung cư 21-41 tn đà phưng 10 qun 5 tp.hcm /
Tác giả: Cao Lê Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và gii pháp nâng cao cht lượng dch v b phn bàn ca nhà hàng Vưn Xưa ti resort
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến vic phát trin cht lượng dch v logistics ti công ty c phn dch v
Tác giả: Đỗ Đức Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Công ngh vi sinh.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 240 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 660.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Công ngh vi sinh vt.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 291 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 660.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế giám sát cht lượng không khí s dng sóng Zigbee /
Tác giả: Trần Đức Danh,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Công ngh vi sinh vt.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 660.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kim đnh cht lượng trong giáo dc đi hc /
Tác giả: Nguyễn Đức Chính,
Mô tả vật lý: 559 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 378.01
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đo lưng mc đ hài lòng ca bnh nhân khám cha bnh ngoi trú đi vi cht lượng dch v ti bnh
Tác giả: Nguyễn Trần Duy Đức,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn