Trang 1 trong 77 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh hc đi cương. T.2- Sinh hc thc vt sinh hc đng vt & h sinh thái /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca hc sinh, sinh viên v cht lượng đào to ti trưng cao
Tác giả: Trương Như Thông, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các văn bn pháp lý liên quan đến công tác kim đnh cht lượng giáo dc /
Tác giả: Nguyễn Hội Nghĩa biên tập , , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 416 tr ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 344.59707
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu nh hưng ca chun mc đo đức ngh nghip kế toán đến cht lượng báo cáo tài chính ca
Tác giả: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 174.9657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu và đ xut bin pháp nâng cao hiu qu ca các d án đu tư xây dng công trình tr s cơ
Tác giả: Nguyễn Bá Thành, Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s hài lòng ca ngưi tiêu dùng đi vi thái đ phc v và cht lượng dch v ca ca
Tác giả: Nguyễn Minh Thi, , , [và những người khác], Lê Đức Thắng (GVHD),
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các nhân t nh hưng đến s hài lòng đi vi cht lượng dch v đào to ca sinh viên khi ngoài
Tác giả: Phạm Tuấn Phong, Lương Thị Vân, Nguyễn Đức Anh,
Mô tả vật lý: 129tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến công tác qun lý chi phí ca các d án h tng giao thông trên
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Phương Duy, Lương Đức Long (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0681
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu tô nh hưng đến cht lượng dch v hành khách ca các công ty dch v mt đt ti cng hàng
Tác giả: Nguyễn Đức Tiến, Kiều Xuân Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 1341820142
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn