Trang 1 trong 48 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR cải tiến - ứng dụng tính toán thiết kế hệ
Tác giả: Nguyễn duy Hải,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Lý thuyết chuyên môn nguội sửa chữa-Phần 2-Tiện, phay, bào /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán chi phí SX & tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM Lưu Đức Tài /
Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Tiên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chiến lược marketing hỗn hợp cho hoạt động du lịch nội địa tại công ty du lịch quốc tế Hoàng Gia /
Tác giả: Nguyễn Đức Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu khả năng loại bỏ độ đục, độ màu và cod trên một số nguồn nước mặt bằng bột khô xương rồng
Tác giả: Nguyễn Thị Tiên,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Improving customer satisfaction of bank for investment and development of Vietnam - Ho Chi Minh City
Tác giả: Tran Duc Tien,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu khả năng loại bỏ độ đục, độ màu và cod trên một số nguồn nước mặt bằng bột khô xương rồng
Tác giả: Nguyễn Thị Tiên,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng - thực tiễn tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Bùi Đức Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH