Trang 1 trong 104 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công hệ thống truyền dữ liệu qua vô tuyến sử dụng pic micro /
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Tùng,
Mô tả vật lý: 86 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các giao thức định tuyến và cấu hình giao thức OSPF /
Tác giả: Trương Ngọc Bảo,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu công nghệ vô tuyến được định nghĩa bằng phần mềm /
Tác giả: Nguyễn Phi Long,
Mô tả vật lý: 106 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nhận thức về xâm hại tình dục ở trẻ em của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kim Tuyền,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 362.76
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Văn học dân gian An Giang :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 627tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786047012152
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khảo sát một số đặc điểm sinh học của cá chạch lấu (mastacembelus armatus) /
Tác giả: Nguyễn Lê Bích Tuyền,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 2017cm
Ký hiệu phân loại: 597.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng phần mềm Catia trong quá trình thiết kế sản phẩm và lập trình gia công khuôn mẫu /
Tác giả: Lê Hoàng Ngọc Tú,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện đồng phú, tỉnh
Tác giả: Hoàng Văn Minh,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3111
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh Bình
Tác giả: Vũ Thị Lan Phương,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn