Trang 1 trong 55 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nguyên container bằng đường biển
Tác giả: Lê Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, thiết kế sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và xử lý môi trường cho chiến sĩ mùa hè xanh
Tác giả: Võ Hồng Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể lên khả năng sinh trưởng và ra
Tác giả: Nguyễn Thị Phương,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu một số họ Wavelets mẹ thích ứng cho việc nâng cao hiệu quả xử lý ảnh /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thương,
Mô tả vật lý: 19 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 771
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu ảnh hưởng của stress hormone Dopamine lên các yếu tố độc lực của vi khuẩn Vibrio
Tác giả: Tô Thị Thơm,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chề biến cao su liên anh - tây ninh /
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Linh,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết với nước ngoài tại TP. HCM
Tác giả: Huỳnh Thị Mộng Thảo,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực tập luyện của võ sinh tại các câu lạc bộ võ thuật thuộc
Tác giả: Nguyễn Hồng Sang,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 370.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố, ánh sáng đèn LED lên quá trình tăng sinh PLB lan hoàng thảo kèn
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Lịch sử thể dục thể thao :
Tác giả: NguyễnXuân Sinh,
Mô tả vật lý: 543tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.09
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn