Trang 1 trong 36 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sản xuất của một cơ sở sản xuất cồn trên địa bàn huyện Hóc
Tác giả: Phạm Quang Hải, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu những đóng góp của bãi lọc ngầm dòng chảy đứng kết hợp bãi lọc ngầm dòng chảy ngang trồng
Tác giả: Trần Minh Tâm, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty
Tác giả: Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải của một số nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn huyện Phú
Tác giả: Huỳnh Sơn Tùng, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý
Tác giả: Bùi Thị Mai, Nguyễn Công Hào(GVHD),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty
Tác giả: Đặng Ngọc Hoàng, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm và đề xuất giải pháp khai thác xử lý nước sinh hoạt cho
Tác giả: Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Công Hào(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất chương trình nâng cao năng lực quản lý môi trường cho các doanh
Tác giả: Lê Thành Tài, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.408
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thị trường chứng khoán (dành cho những người mới bắt đầu) /
Tác giả: Nguyễn Anh Dũng, Tạ Văn Hùng, Nguyễn Thị Thiện Hảo (cộng tác), Nguyễn Thị Thu Thảo (cộng tác), ,
Mô tả vật lý: 367 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
So sánh khả năng hấp thụ phụ màu giữa nano chitosan các hạt gel chitosan có kích cỡ khác nhau và
Tác giả: Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 573.774
ISBN: 1341810026
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn