Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu hệ thống ERP và triển khai hệ thống kho hàng dựa trên open source /
Tác giả: Nguyễn Chánh Thành,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu rup và viết chương trình ứng dụng quản lý thông tin dự án phần mềm /
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Tú,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu Lucene và gate /
Tác giả: Nguyễn Chánh Thành,
Mô tả vật lý: 85 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở tri thức liên quan thông tin thư viện số /
Tác giả: HuỳnhNhất Nam,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Lập trình Windows với VC/MFC :
Tác giả: Nguyễn Chánh Thành,
Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.265
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng hệ thống hỗ trợ tra cứu lỗi lập trình /
Tác giả: Nguyễn Duy Hòa,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Rút trích tri thức ngữ nghĩa từ tên thể loại Wikipedia /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mỹ,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tìm hiểu ước lượng dự án phần mềm với Cocomo II và xây dựng chương trình ứng dụng /
Tác giả: Đoàn Thanh Thuý,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nhận biết chủ đề tài liệu dựa trên Wikipedia /
Tác giả: Lê Hoàng Oanh,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tìm hiểu Information Extraction và Gate từ đó viết chương trình ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Chánh Thành,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn