Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thương,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ ChÍ
Tác giả: Lê Thanh tuyền,
Mô tả vật lý: 71tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hành vi mua sách kinh tế qua mạng trực tuyến của khách hàng nhằm phát triển thương mại
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tác động đến mức độ sự
Tác giả: Phạm Văn Nam,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát sự tồn tại của gen kháng kháng sinh trong nước thải ở một số bệnh viện Tp. Hồ Chí Minh /
Tác giả: Hoàng Ngọc Hiếu,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 615.329
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đóng góp vào chiến lược xuất khẩu gạo của chi nhánh tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) tại
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tuyền,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại Tập đoàn Tân Á - Đại Thành ở Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Bảo Vinh,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại chi
Tác giả: Lê Thị Ngọc Tuyền,
Mô tả vật lý: 142 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố chất lượng dịch vụ công tác tuyên truyền hỗ trợ về thuế ảnh hưởng đến sự hài lòng của
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn