Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên khối ngoài
Tác giả: Nguyễn Đức Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác động của môi trường đại học lên dự định khởi nghiệp của sinh viên tại các trường đại học ngoài
Tác giả: Đoàn Minh Tân,
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng các
Tác giả: Nguyễn Minh Khôi,
Mô tả vật lý: 193tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên khối ngoài
Tác giả: Phạm Tuấn Phong,
Mô tả vật lý: 129tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Không gian triển lãm cho khối ngành năng khiếu kiến trúc - mỹ thuật tại trường đại học Công nghệ
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 725.91
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn