Trang 1 trong 183 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của công ty Bảo Việt Ninh Thuận /
Tác giả: Lê Đình Hiển,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chiến lược marketing hỗn hợp cho hoạt động du lịch nội địa tại công ty du lịch quốc tế Hoàng Gia /
Tác giả: Nguyễn Đức Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Wooshu đến năm 2015 /
Tác giả: Lê Thị Huyền Trâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện chiến lược Marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Vesim tại CTCP dược Thiên Thanh /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Ngân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phương pháp cố kết hút chân không :
Tác giả: Nguyễn Chiến,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu, thiết kế sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và xử lý môi trường cho chiến sĩ mùa hè xanh
Tác giả: Võ Hồng Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử /
Tác giả: Nguyễn Đức Chiến,
Mô tả vật lý: 340 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.38153
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH thiết kế xây dựng nhà Việt Nam-Vinahome /
Tác giả: Nguyễn Công Đề,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình di truyền học người /
Tác giả: Chu Văn Mẫn,
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 611.01816
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản trị chiến lược :
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn,
Mô tả vật lý: 184tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn